CZUWAJ - Odznaka harcerska

CZUWAJ - Odznaka harcerska – Krzyż harcerski ZHP CZUWAJ z okresu PRL

 

 

Źródło: https://myvimu.com