Insygnia i ordery

  • ORZEŁ ZE SKRZYDŁAMI - Orzeł ze skrzydłami husarskimi stosowany w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju w latach PRL do 1989r. Orzeł Wojsk Obrony Powietrznej Kraju z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
  • ORZEŁ BEZ SKRZYDEŁ - Bez skrzydeł – orzełek wojsk lądowych. Orzeł Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
  • ORZEŁ Z KASKIEM - Orzeł Zawodowej Straży Pożarnej z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wersja druga, obowiązywała w latach 1980 - 1992
  • ORZEŁ BEZ KORONY - Orzeł Państwowy z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stosowany w Milicji Obywatelskiej, Służbie Celnej, Straży Przemysłowej i początkowo w Straży Miejskiej.
  • ORZEŁ Z KOŁEM - Orzeł Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

 

Insygnia i ordery

 

Insygnia i ordery

 

 

Źródło: https://myvimu.com