Kołyska

 

Kołyska – sprzęt do kołysania małych dzieci. Eksponat pochodzi z lat 50-tych XX wieku

 

Źródło: opracowanie własne

 

Gwara krajeńska – kolebaczka (J. Kęcińska-Kaczmarek)