Diaskop B-9 Ania

 

Diaskop Jacek

 

Diaskop B-9 Ania

Rzutnik przeźroczy, inaczej diaskop, jest urządzeniem służącym do wyświetlania przeźroczy (diapozytów) zrealizowanych na taśmie o szerokości 35 mm w postaci przeźroczy o wymiarach kadru 18x24 mm. Przeźrocza wyświetla się na ścianie, lub na przygotowanym do tego celu ekranie. Wiązka światła przechodząca przez film i obiektyw wychodzi z rzutnika, by na ekranie wiernie odtworzyć obraz zarejestrowany na filmie.

 

Diaskop Jacek produkowały Łódzkie Zakłady Kinotechniczne „PREXER” na przełomie lat 70 i 80.

 

Źródło: https://littledot.pl/rzutnik-ania-czyli-bajka-na-scianie/