Międlica

 

Międlica - drewniany przyrząd, który służył do łamania zdrewnianych łodyg dla łatwiejszego oddzielenia włókna. Miał formę drewnianych nożyc, składających się z dwóch części: dolnej, w której wycięta była podłużna szpara i górnej, w kształcie drewnianego miecza.

 

Źródło: http://www.wigry.org.pl/ocalic/rzem.htm