Izba Historyczno-Regionalna powstała w 2010 roku z inicjatywy Kamieńskiego Towarzystwa Kulturalnego. Okazją do jej utworzenia były obchody 650-lecia nadania praw miejskich Kamienia Krajeńskiego. Umieszczono ją w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, która objęła opieką zgromadzone eksponaty.

W Izbie Historyczno-Regionalnej zgromadzono eksponaty użytkowe. Znaleźć tutaj można sprzęty używane w pracach gospodarskich, ale również wyposażenie domu, jak na przykład zabytkowe drzwiczki do pieca kaflowego czy termofory. Obejrzeć w niej można zbiory pochodzące z wykopalisk prowadzonych na terenie gminy, które wypożyczone zostały z Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Część eksponatów pochodzi z kącika historycznego, które znajdowało się w nie działającej obecnie Szkole Podstawowej w Orzełku.

Izba Historyczno-Regionalna to małe muzeum miasta i gminy. Dzięki niej pamięć o historii regionu nie zaginie i kolejne pokolenia będą mogły z nią obcować.

 

Logotypt„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".