Sztandar Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych

Sztandar

 

Sztandar